Menü

Arduino ile PONG Oyunu Tasarlama

9 Aralık 2017 - Arduino, Genel
Arduino ile PONG Oyunu Tasarlama
1.9 (38.46%) 26 votes

Devrenin Amacı: Çocukluğumuzun meşhur oyunu olan Pong oyununu Arduino ile nasıl yapabileceğimizi ayrıca eğlenirken öğrenmeyi amaç aldık.

Devrenin Çalışma Prensibi: Potansiyometredeki değerlerin değişimleri Arduino tarafından veriler alınır,  yazılan kodlar rehberliğinde kendi içinde işleyip ekranda barların sağ ve sola hareketini kontrol ederiz.

Kullanılan Malzemeler:

– Arduino Nano V3
– PCD8544 LCD Ekran (Nokia 5110 )
– 2 x 5K Ohm Potansiyometre
– 12 x 12 Delikli Pertinaks
– Jumper kablolar
– Power Bank

Fritzing Şeması

 

Bu projemizde nokia 5110 LCD ve iki adet potansiyometre kullanılmaktadır. Oyunumuz iki kişi ile oynanmaktadır . Her bir kullanıcı için ayrı bir potansiyometre vardır . Potansiyometreler ile oyunun kontrolü yapılmaktadır.

Gerekli Kodlar:

 1. #include <Adafruit_PCD8544.h>
  #define PIN_SCE 7
  #define PIN_RESET 6
  #define PIN_DC 5
  #define PIN_SDIN 4
  #define PIN_SCLK 3
 2. #define LCD_C LOW
  #define LCD_D HIGH
 3. #define LCD_X 84
  #define LCD_Y 6
 4. int barWidth = 16;
  int barHeight = 4;
  int ballPerimeter = 4;
  unsigned int bar1X = 0;
  unsigned int bar1Y = 0;
  unsigned int bar2X = 0;
  unsigned int bar2Y = LCD_Y * 8 – barHeight;
  int ballX = 0;
  int ballY = 0;
  boolean isBallUp = false;
  boolean isBallRight = true;
 5. byte pixels[LCD_X][LCD_Y];
  unsigned long lastRefreshTime;
  const int refreshInterval = 25;
  byte gameState = 1;
  byte ballSpeed = 300;
  byte player1WinCount = 0;
  byte player2WinCount = 0;
  byte hitCount = 0;
 6. void setup(){
  //Serial.begin(9600);
  LcdInitialise();
  restartGame();
  }
 7. void loop(){
  unsigned long now = millis();
  if(now – lastRefreshTime > refreshInterval){
  update();
  refreshScreen();
  lastRefreshTime = now;
  }
  }
 8. void restartGame(){
  ballSpeed = 1;
  gameState = 1;
  ballX = random(0, 60);
  ballY = 20;
  isBallUp = false;
  isBallRight = true;
  hitCount = 0;
  }
 9. void refreshScreen(){
  if(gameState == 1){
  for(int y = 0; y < LCD_Y; y++){
  for(int x = 0; x < LCD_X; x++){
  byte pixel = 0x00;
  int realY = y * 8;
  // draw ball if in the frame
  if(x >= ballX && x <= ballX + ballPerimeter -1 && ballY + ballPerimeter > realY && ballY < realY + 8 ){
  byte ballMask = 0x00;
  for(int i = 0; i < realY + 8 – ballY; i++){
  ballMask = ballMask >> 1;
  if(i < ballPerimeter)
  ballMask = 0x80 | ballMask;
  }
  pixel = pixel | ballMask;
  }
 10. // draw bars if in the frame
  if(x >= bar1X && x <= bar1X + barWidth -1 && bar1Y + barHeight > realY && bar1Y < realY + 8 ){
  byte barMask = 0x00;
  for(int i = 0; i < realY + 8 – bar1Y; i++){
  barMask = barMask >> 1;
  if(i < barHeight)
  barMask = 0x80 | barMask;
  }
  pixel = pixel | barMask;
  }
 11. if(x >= bar2X && x <= bar2X + barWidth -1 && bar2Y + barHeight > realY && bar2Y < realY + 8 ){
  byte barMask = 0x00;
  for(int i = 0; i < realY + 8 – bar2Y; i++){
  barMask = barMask >> 1;
  if(i < barHeight)
  barMask = 0x80 | barMask;
  }
  pixel = pixel | barMask;
  }
  LcdWrite(LCD_D, pixel);
  }
  }
  } else if(gameState == 2){
 12. }
  }
 13. void update(){
  if(gameState == 1){
  int barMargin = LCD_X – barWidth;
  int pot1 = analogRead(A0); //read potentiometers and set the bar positions
  int pot2 = analogRead(A1);
  bar1X = pot1 / 2 * LCD_X / 512;
  bar2X = pot2 / 2 * LCD_X / 512;
 14. if(bar1X > barMargin) bar1X = barMargin;
  if(bar2X > barMargin) bar2X = barMargin;
 15. //move the ball now
  if(isBallUp)
  ballY -= ballSpeed;
  else
  ballY += ballSpeed;
  if(isBallRight)
  ballX += ballSpeed;
  else
  ballX -= ballSpeed;
  //check collisions
  if(ballX < 1){
  isBallRight = true;
  ballX = 0;
  }
  else if(ballX > LCD_X – ballPerimeter – 1){
  isBallRight = false;
  ballX = LCD_X – ballPerimeter;
  }
  if(ballY < barHeight){
  if(ballX + ballPerimeter >= bar1X && ballX <= bar1X + barWidth){ // ball bounces from bar1
  isBallUp = false;
  if(ballX + ballPerimeter/2 < bar1X + barWidth/2)
  isBallRight = false;
  else
  isBallRight = true;
  ballY = barHeight;
  if(++hitCount % 10 == 0 && ballSpeed < 5)
  ballSpeed++;
  }else{ //player2 wins
  gameState = 2;
  player2WinCount++;
  }
  }
  if(ballY + ballPerimeter > LCD_Y * 8 – barHeight){
  if(ballX + ballPerimeter >= bar2X && ballX <= bar2X + barWidth){ //ball bounces from bar2
  isBallUp = true;
  if(ballX + ballPerimeter/2 < bar2X + barWidth/2)
  isBallRight = false;
  else
  isBallRight = true;
  ballY = LCD_Y * 8 – barHeight – ballPerimeter;
  if(++hitCount % 10 == 0 && ballSpeed < 5)
  ballSpeed++;
  }else{ // player 1 wins
  gameState = 2;
  player1WinCount++;
  }
  }
  }else if(gameState == 2){
  for(int i =0; i < 4; i++){
  LcdWrite(LCD_C, 0x0D ); // LCD in inverse mode.
  delay(300);
  LcdWrite(LCD_C, 0x0C ); // LCD in inverse mode.
 16. delay(300);
 17. }
  restartGame();
  }
  }
 18. void LcdInitialise(void){
  pinMode(PIN_SCE, OUTPUT);
  pinMode(PIN_RESET, OUTPUT);
  pinMode(PIN_DC, OUTPUT);
  pinMode(PIN_SDIN, OUTPUT);
  pinMode(PIN_SCLK, OUTPUT);
  delay(200);
  digitalWrite(PIN_RESET, LOW);
  delay(500);
  digitalWrite(PIN_RESET, HIGH);
  LcdWrite(LCD_C, 0x21 ); // LCD Extended Commands.
  LcdWrite(LCD_C, 0xB1 ); // Set LCD Vop (Contrast).
  LcdWrite(LCD_C, 0x04 ); // Set Temp coefficent. //0x04
  LcdWrite(LCD_C, 0x14 ); // LCD bias mode 1:48. //0x13
  LcdWrite(LCD_C, 0x0C ); // LCD in normal mode.
  LcdWrite(LCD_C, 0x20 );
  LcdWrite(LCD_C, 0x80 ); //select X Address 0 of the LCD Ram
  LcdWrite(LCD_C, 0x40 ); //select Y Address 0 of the LCD Ram – Reset is not working for some reason, so I had to set these addresses
  LcdWrite(LCD_C, 0x0C );
  }
 19. void LcdWrite(byte dc, byte data){
  digitalWrite(PIN_DC, dc);
  digitalWrite(PIN_SCE, LOW);
  shiftOut(PIN_SDIN, PIN_SCLK, MSBFIRST, data);
  digitalWrite(PIN_SCE, HIGH);
  }

 

 

 

 Devremizi baskı devreye hazırlamak için test yapıyoruz.

Arduino Nano v3 kullarak potansiyometreyle olan baglantılarını yapıyoruz.

Testimizi tamamladıktan sonra baskı devreye geçiyoruz.

 Ekranımızın pertinaks üzenide esit durmasını saglıyoruz.

Devremizi pertinaks üzerine yerleştiriyoruz.

Elemanlarımızı pertinaks üzerine lehim yapıyoruz.

 Ekran ve Potansiyometre bağlantılarını pertinaks üzerinden, Arduino arasındaki bağlantılarını oluşturuyoruz.

 

 DEVRE ŞEMASINI BASKI DEVREDE GERÇEKLEŞTİRDİK

 

 

ARDUNİO İLE PONG OYUNU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Araç çubuğuna atla