Menü

ARDUINO KONTROLLÜ 8x8x8 LED KÜP

10 Aralık 2017 - Arduino
ARDUINO KONTROLLÜ 8x8x8 LED KÜP
4.5 (90.43%) 188 votes

MALZEME LİSTESİ:

  1. 512 adet led
  2. 9 tane 74HC575 Entegre – Bunlar shift register entegreler.
  3. 16 adet PN2222 transistör
  4. 64 adet 220 ohm direnç
  5. TS – 1109 buton
  6. Arduino UNO
  7. 5V  2A güç kaynağı

AÇIKLAMA :

shift register denen entegreleri kullanıyoruz. Yani şöyle ki, bir ana entegremiz var. Bu ana entegremiz adres seçimlerini, zamanlamaları ve açıp kapatmaları ayarlıyor. Sonra 8 tane de shift register entegresi takıyoruz, bu entegreler de 8’li bir kümeden istediğimizi açıp kapatıyor; bu sayede de her bir ledi ayrı ayrı kontrol edebiliyoruz.

DEVRE ŞEMASI :

Devre Şeması Pdf dosyası : CUBE-SCHEMATIC_2

 

 

Arduino kod dosyası :   arduino kod dosyası

 

 

ARDUINO KODU:

#include <SPI.h>

#define XAXIS 0
#define YAXIS 1
#define ZAXIS 2

#define POS_X 0
#define NEG_X 1
#define POS_Z 2
#define NEG_Z 3
#define POS_Y 4
#define NEG_Y 5

#define BUTTON_PIN 8
#define RED_LED 5
#define GREEN_LED 7

#define TOTAL_EFFECTS 8
#define RAIN 0
#define PLANE_BOING 1
#define SEND_VOXELS 2
#define WOOP_WOOP 3
#define CUBE_JUMP 4
#define GLOW 5
#define TEXT 6
#define LIT 7

#define RAIN_TIME 260
#define PLANE_BOING_TIME 220
#define SEND_VOXELS_TIME 140
#define WOOP_WOOP_TIME 350
#define CUBE_JUMP_TIME 200
#define GLOW_TIME 8
#define TEXT_TIME 300
#define CLOCK_TIME 500

uint8_t characters[10][8] = {
{0x3C, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3C}, //0
{0x10, 0x18, 0x14, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x3C}, //1
{0x3C, 0x42, 0x40, 0x40, 0x3C, 0x02, 0x02, 0x7E}, //2
{0x3C, 0x40, 0x40, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x42, 0x3C}, //3
{0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x7E, 0x20, 0x20, 0x20}, //4
{0x7E, 0x02, 0x02, 0x3E, 0x40, 0x40, 0x42, 0x3C}, //5
{0x3C, 0x02, 0x02, 0x3E, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3C}, //6
{0x3C, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40}, //7
{0x3C, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3C}, //8
{0x3C, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x3C}, //9
};

uint8_t cube[8][8];
uint8_t currentEffect;

uint16_t timer;

uint64_t randomTimer;

bool loading;

void setup() {

loading = true;
randomTimer = 0;
currentEffect = RAIN;

SPI.begin();
SPI.beginTransaction(SPISettings(8000000, MSBFIRST, SPI_MODE0));

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(RED_LED, OUTPUT);
pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);

randomSeed(analogRead(0));
digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);

}

void loop() {

randomTimer++;

if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
clearCube();
loading = true;
timer = 0;
currentEffect++;
if (currentEffect == TOTAL_EFFECTS) {
currentEffect = 0;
}
randomSeed(randomTimer);
randomTimer = 0;
digitalWrite(RED_LED, HIGH);
digitalWrite(GREEN_LED, LOW);
delay(500);
digitalWrite(RED_LED, LOW);
digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);
}

switch (currentEffect) {
case RAIN: rain(); break;
case PLANE_BOING: planeBoing(); break;
case SEND_VOXELS: sendVoxels(); break;
case WOOP_WOOP: woopWoop(); break;
case CUBE_JUMP: cubeJump(); break;
case GLOW: glow(); break;
case TEXT: text(“0123456789”, 10); break;
case LIT: lit(); break;

default: rain();
}

renderCube();

}

void renderCube() {
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
digitalWrite(SS, LOW);
SPI.transfer(0x01 << i);
for (uint8_t j = 0; j < 8; j++) {
SPI.transfer(cube[i][j]);
}
digitalWrite(SS, HIGH);
}
}

void rain() {
if (loading) {
clearCube();
loading = false;
}
timer++;
if (timer > RAIN_TIME) {
timer = 0;
shift(NEG_Y);
uint8_t numDrops = random(0, 5);
for (uint8_t i = 0; i < numDrops; i++) {
setVoxel(random(0, 8), 7, random(0, 8));
}
}
}

uint8_t planePosition = 0;
uint8_t planeDirection = 0;
bool looped = false;

void planeBoing() {
if (loading) {
clearCube();
uint8_t axis = random(0, 3);
planePosition = random(0, 2) * 7;
setPlane(axis, planePosition);
if (axis == XAXIS) {
if (planePosition == 0) {
planeDirection = POS_X;
} else {
planeDirection = NEG_X;
}
} else if (axis == YAXIS) {
if (planePosition == 0) {
planeDirection = POS_Y;
} else {
planeDirection = NEG_Y;
}
} else if (axis == ZAXIS) {
if (planePosition == 0) {
planeDirection = POS_Z;
} else {
planeDirection = NEG_Z;
}
}
timer = 0;
looped = false;
loading = false;
}

timer++;
if (timer > PLANE_BOING_TIME) {
timer = 0;
shift(planeDirection);
if (planeDirection % 2 == 0) {
planePosition++;
if (planePosition == 7) {
if (looped) {
loading = true;
} else {
planeDirection++;
looped = true;
}
}
} else {
planePosition–;
if (planePosition == 0) {
if (looped) {
loading = true;
} else {
planeDirection–;
looped = true;
}
}
}
}
}

uint8_t selX = 0;
uint8_t selY = 0;
uint8_t selZ = 0;
uint8_t sendDirection = 0;
bool sending = false;

void sendVoxels() {
if (loading) {
clearCube();
for (uint8_t x = 0; x < 8; x++) {
for (uint8_t z = 0; z < 8; z++) {
setVoxel(x, random(0, 2) * 7, z);
}
}
loading = false;
}

timer++;
if (timer > SEND_VOXELS_TIME) {
timer = 0;
if (!sending) {
selX = random(0, 8);
selZ = random(0, 8);
if (getVoxel(selX, 0, selZ)) {
selY = 0;
sendDirection = POS_Y;
} else if (getVoxel(selX, 7, selZ)) {
selY = 7;
sendDirection = NEG_Y;
}
sending = true;
} else {
if (sendDirection == POS_Y) {
selY++;
setVoxel(selX, selY, selZ);
clearVoxel(selX, selY – 1, selZ);
if (selY == 7) {
sending = false;
}
} else {
selY–;
setVoxel(selX, selY, selZ);
clearVoxel(selX, selY + 1, selZ);
if (selY == 0) {
sending = false;
}
}
}
}
}

uint8_t cubeSize = 0;
bool cubeExpanding = true;

void woopWoop() {
if (loading) {
clearCube();
cubeSize = 2;
cubeExpanding = true;
loading = false;
}

timer++;
if (timer > WOOP_WOOP_TIME) {
timer = 0;
if (cubeExpanding) {
cubeSize += 2;
if (cubeSize == 8) {
cubeExpanding = false;
}
} else {
cubeSize -= 2;
if (cubeSize == 2) {
cubeExpanding = true;
}
}
clearCube();
drawCube(4 – cubeSize / 2, 4 – cubeSize / 2, 4 – cubeSize / 2, cubeSize);
}
}

uint8_t xPos;
uint8_t yPos;
uint8_t zPos;

void cubeJump() {
if (loading) {
clearCube();
xPos = random(0, 2) * 7;
yPos = random(0, 2) * 7;
zPos = random(0, 2) * 7;
cubeSize = 8;
cubeExpanding = false;
loading = false;
}

timer++;
if (timer > CUBE_JUMP_TIME) {
timer = 0;
clearCube();
if (xPos == 0 && yPos == 0 && zPos == 0) {
drawCube(xPos, yPos, zPos, cubeSize);
} else if (xPos == 7 && yPos == 7 && zPos == 7) {
drawCube(xPos + 1 – cubeSize, yPos + 1 – cubeSize, zPos + 1 – cubeSize, cubeSize);
} else if (xPos == 7 && yPos == 0 && zPos == 0) {
drawCube(xPos + 1 – cubeSize, yPos, zPos, cubeSize);
} else if (xPos == 0 && yPos == 7 && zPos == 0) {
drawCube(xPos, yPos + 1 – cubeSize, zPos, cubeSize);
} else if (xPos == 0 && yPos == 0 && zPos == 7) {
drawCube(xPos, yPos, zPos + 1 – cubeSize, cubeSize);
} else if (xPos == 7 && yPos == 7 && zPos == 0) {
drawCube(xPos + 1 – cubeSize, yPos + 1 – cubeSize, zPos, cubeSize);
} else if (xPos == 0 && yPos == 7 && zPos == 7) {
drawCube(xPos, yPos + 1 – cubeSize, zPos + 1 – cubeSize, cubeSize);
} else if (xPos == 7 && yPos == 0 && zPos == 7) {
drawCube(xPos + 1 – cubeSize, yPos, zPos + 1 – cubeSize, cubeSize);
}
if (cubeExpanding) {
cubeSize++;
if (cubeSize == 8) {
cubeExpanding = false;
xPos = random(0, 2) * 7;
yPos = random(0, 2) * 7;
zPos = random(0, 2) * 7;
}
} else {
cubeSize–;
if (cubeSize == 1) {
cubeExpanding = true;
}
}
}
}

bool glowing;
uint16_t glowCount = 0;

void glow() {
if (loading) {
clearCube();
glowCount = 0;
glowing = true;
loading = false;
}

timer++;
if (timer > GLOW_TIME) {
timer = 0;
if (glowing) {
if (glowCount < 448) {
do {
selX = random(0, 8);
selY = random(0, 8);
selZ = random(0, 8);
} while (getVoxel(selX, selY, selZ));
setVoxel(selX, selY, selZ);
glowCount++;
} else if (glowCount < 512) {
lightCube();
glowCount++;
} else {
glowing = false;
glowCount = 0;
}
} else {
if (glowCount < 448) {
do {
selX = random(0, 8);
selY = random(0, 8);
selZ = random(0, 8);
} while (!getVoxel(selX, selY, selZ));
clearVoxel(selX, selY, selZ);
glowCount++;
} else {
clearCube();
glowing = true;
glowCount = 0;
}
}
}
}

uint8_t charCounter = 0;
uint8_t charPosition = 0;

void text(char string[], uint8_t len) {
if (loading) {
clearCube();
charPosition = -1;
charCounter = 0;
loading = false;
}
timer++;
if (timer > TEXT_TIME) {
timer = 0;

shift(NEG_Z);
charPosition++;

if (charPosition == 7) {
charCounter++;
if (charCounter > len – 1) {
charCounter = 0;
}
charPosition = 0;
}

if (charPosition == 0) {
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
cube[i][0] = characters[string[charCounter] – ‘0’][i];
}
}
}
}

void lit() {
if (loading) {
clearCube();
for(uint8_t i=0; i<8; i++) {
for(uint8_t j=0; j<8; j++) {
cube[i][j] = 0xFF;
}
}
loading = false;
}
}

void setVoxel(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t z) {
cube[7 – y][7 – z] |= (0x01 << x);
}

void clearVoxel(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t z) {
cube[7 – y][7 – z] ^= (0x01 << x);
}

bool getVoxel(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t z) {
return (cube[7 – y][7 – z] & (0x01 << x)) == (0x01 << x);
}

void setPlane(uint8_t axis, uint8_t i) {
for (uint8_t j = 0; j < 8; j++) {
for (uint8_t k = 0; k < 8; k++) {
if (axis == XAXIS) {
setVoxel(i, j, k);
} else if (axis == YAXIS) {
setVoxel(j, i, k);
} else if (axis == ZAXIS) {
setVoxel(j, k, i);
}
}
}
}

void shift(uint8_t dir) {

if (dir == POS_X) {
for (uint8_t y = 0; y < 8; y++) {
for (uint8_t z = 0; z < 8; z++) {
cube[y][z] = cube[y][z] << 1;
}
}
} else if (dir == NEG_X) {
for (uint8_t y = 0; y < 8; y++) {
for (uint8_t z = 0; z < 8; z++) {
cube[y][z] = cube[y][z] >> 1;
}
}
} else if (dir == POS_Y) {
for (uint8_t y = 1; y < 8; y++) {
for (uint8_t z = 0; z < 8; z++) {
cube[y – 1][z] = cube[y][z];
}
}
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
cube[7][i] = 0;
}
} else if (dir == NEG_Y) {
for (uint8_t y = 7; y > 0; y–) {
for (uint8_t z = 0; z < 8; z++) {
cube[y][z] = cube[y – 1][z];
}
}
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
cube[0][i] = 0;
}
} else if (dir == POS_Z) {
for (uint8_t y = 0; y < 8; y++) {
for (uint8_t z = 1; z < 8; z++) {
cube[y][z – 1] = cube[y][z];
}
}
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
cube[i][7] = 0;
}
} else if (dir == NEG_Z) {
for (uint8_t y = 0; y < 8; y++) {
for (uint8_t z = 7; z > 0; z–) {
cube[y][z] = cube[y][z – 1];
}
}
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
cube[i][0] = 0;
}
}
}

void drawCube(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t z, uint8_t s) {
for (uint8_t i = 0; i < s; i++) {
setVoxel(x, y + i, z);
setVoxel(x + i, y, z);
setVoxel(x, y, z + i);
setVoxel(x + s – 1, y + i, z + s – 1);
setVoxel(x + i, y + s – 1, z + s – 1);
setVoxel(x + s – 1, y + s – 1, z + i);
setVoxel(x + s – 1, y + i, z);
setVoxel(x, y + i, z + s – 1);
setVoxel(x + i, y + s – 1, z);
setVoxel(x + i, y, z + s – 1);
setVoxel(x + s – 1, y, z + i);
setVoxel(x, y + s – 1, z + i);
}
}

void lightCube() {
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
for (uint8_t j = 0; j < 8; j++) {
cube[i][j] = 0xFF;
}
}
}

void clearCube() {
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
for (uint8_t j = 0; j < 8; j++) {
cube[i][j] = 0;
}
}
}

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Araç çubuğuna atla