Menü

Ardunio Kontrollü Isı ve Gaz Devresi

9 Aralık 2017 - Arduino
Ardunio Kontrollü Isı ve Gaz Devresi
2.4 (48%) 20 votes

Projemizin amacı, ardunio içerisinde  ayarlanan kodlarla belirli bir sıcaklık ve gaz değerinin üstüne çıktığın da bize bu değerin aşıldığına dair sinyal verir ve yangınlara karşı bizi uyarır.

Projemizin Aşamaları :

İlk aşamada devre elemanlarını temin ettik.

Projemizde kullanılan devre elemanları :

– Ardunio Uno R3

-MQ2 ( Yanıcı Gaz ve Duman Sensörü )

– RGB Led

– DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü

-Buzzer

-Bradeboard

-Jumper Kablo

İkinci aşamada devreyi çalıştırmak için gerekli kodları yazdık ve yükledik.

Devreyi çalıştırmak için gerekli olan ardunio kodları :

#include <dht11.h> //DHT11 Sıcaklık Sensörü Kütüphanesi
dht11 DHT; // DHT11 Kütüphane Fonksiyonu
#define DHT11_PIN 6 // DHT11 Sinyal pini ( Dijital 6 )

const int buzzer=5; // Buzzer Sinyal Pini
const int AOUTpin=A1; // Duman Sensörü Analog Pini
const int DOUTpin=7; // Duman Sensörü Dijital Pini

// RGB Led
const int kirmizi=3; // RGB Led Kırmızı Işık Pini
const int yesil=4; // RGB Led Yeşil Işık Pini

int sicaklik; // Sıcaklık Değişkeni
int limit; // Duman Sensörü Dijital Değişkeni
int value; // Duman Sensörü Alanlog Değişkeni

void setup()
{
Serial.begin(9600); // Seri Bağlantı Hızı
pinMode(DOUTpin, INPUT); // Duman Sensörü Dijital Pin Girişi
pinMode(kirmizi, OUTPUT); // RGB Led Kırmızı Işık Çıkışı
pinMode(yesil, OUTPUT); // RGB Led Yeşil Işık Çıkışı

pinMode(buzzer, OUTPUT); // Buzzer Çıkışı
beep(50);
beep(50);
beep(50);
delay(1000);
}

void loop()
{
sicaklik = DHT.read(DHT11_PIN); // Sıcaklık Değeri Okunuyor
value= analogRead(AOUTpin); // Duman Sensörü Analog Değeri Okunuyor
limit= digitalRead(DOUTpin); // Duman Sensörü Dijital Değeri Okunuyor
Serial.print(“Duman Seviyesi: \t”); // Serial Monitör Yazısı
Serial.println(value,1); // Serial Monitör Çıktısı

Serial.print(“Sicaklik: \t”); // Serial Monitör Yazısı
Serial.print(DHT.temperature,1); // Serial Monitör Çıktısı
Serial.print(“,\t”); // Boşluk Karakteri

delay(300);

if (value > 1025){
beep(200);
//Kullanılan RGB Led Anot (Pozitif) Uçlu Olduğudan LOW Değeri Ledi Yakar
digitalWrite(kirmizi, LOW); // Kırmızı Işık Açık
digitalWrite(yesil, HIGH); // Yeşil Işık Kapalı

}

else if (DHT.temperature > 25){
beep(200);
digitalWrite(kirmizi, LOW); // Kırmızı Işık Açık
digitalWrite(yesil, HIGH); // Yeşil Işık Kapalı

}

else {
digitalWrite(kirmizi, HIGH); // Kırmızı Işık Kapalı
digitalWrite(yesil, LOW); // Yeşil Işık Açık
}

}
// Buzzer Alarm Fonksiyonu
void beep(unsigned char delayms){
digitalWrite(buzzer, HIGH); // Buzzer Ses Verir
delay(delayms); // Belirlilen MS cinsinden bekletme
digitalWrite(buzzer, LOW); // Buzzer Sesi Kapatır
delay(delayms); // Belirlilen MS cinsinden bekletme
}

Üçüncü aşamamızda devre elemanlarını bradeboard üzerine yerleştirdik.

Dördüncü aşamada devre elemanları ile ardunioyu birleştirdik.

Son aşamada ise gerekli kontrolleri yaptık ve sistemimizi test ettik.Sistem başarılı bir şekilde çalışmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Araç çubuğuna atla