Menü

Dijital Kronometre

10 Aralık 2017 - Arduino
Dijital Kronometre
4.9 (98.05%) 82 votes

Dijital kronometre için gerekli malzemeler:

Arduino  yazılımı :

#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

int btn1=8;
int btn2=9;
int btn3=10;
int buton1,buton2,buton3;
int dk,dakika,sn,saniye,ml,milisaniye;
int a,b,c,d;
int dk1,sn1,ml1;

 

void setup() {
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(4,0);
lcd.print(“KRONOMETRE”);
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print(“0”);
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print(“0”);

lcd.setCursor(10,1);
lcd.print(“0”);
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(“.”);
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print(“.”);
pinMode(btn1,INPUT);
pinMode(btn2,INPUT);
pinMode(btn3,INPUT);
}

void loop()
{
buton1=digitalRead(btn1);
buton2=digitalRead(btn2);
buton3=digitalRead(btn3);
enbas:
if(buton1==LOW)
{
a=1;
b=0; c=0; d=0;
baslat();
}

}

void baslat()
{
enbas:
buton1=digitalRead(btn1);
if(buton1==LOW)
{
a=1;
b=0; c=0; d=0;
}

while(a==1)
{

bas:
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(“.”);
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print(“.”);
dk1=dakika;
sn1=saniye;
ml1=milisaniye;
buton1=digitalRead(btn1);
if(buton1==LOW)
{
b=0; c=0; d=0;
}
if(b==0)
{
for(dk=dk1; dk<60; dk++)
{
dakika=dk;
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print(dakika);
if(b==1)
{
goto bas;
}

if(c==0)
{
for(sn=sn1; sn<60; sn++)
{
saniye=sn;
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print(saniye);
if(c==1)
{
goto bas;
}

if(d==0)
{
for(ml=ml1; ml<60; ml++)
{
milisaniye=ml;
lcd.setCursor(10,1);
lcd.print(milisaniye);
delay(15);

if(d==1)
{
goto bas;
}

buton2=digitalRead(btn2);
if(buton2==LOW)
{
b=1;
c=1;
d=1;
}
}
ml1=0;
}
}
}
}
}
}
}

}

Devremizde  3 tane buton olup bunlardan ilki kronometreyi  başlatmaya bir diğeri (10K’lık direnci bağlı olduğu buton) kronometreyi durdurmaya bir diğer buton ise kronometreyi resetlemeye yardımcı oluyor.Daha sonra Kodları arduino’ya yükledikten sonra kağıt üzerine çizilen devre şemasını dikkate alarak devremizi board üzerine kurduk  ve devrenin çalışabilirliğini test ettik.Kronometremiz güzel bir şekilde çalıştı ve çıkışımızı aldık.

Hazırlayanlar:

Nurseyda Özyılmaz 2015110215017

Muhammed Sarıkamış 2014010215066

Sefa Yüksel  2014110215022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Araç çubuğuna atla