Menü

SICAKLIK KONTROLLÜ AKILLI ROLE

8 Aralık 2017 - Arduino
4.6 (92.73%) 11 votes

Projemizin temel amacı ortamın ısı ve nemini ölçüp ekranda göstermektir.Wifi modülü aracılığıyla da internet sitesine aktarılıp grafikle gösterilmesidir.Sıcaklık değeri 30 derece altında iken röle 1 yani ısıtıcı,sıcaklık değeri 30 derece üstünde iken röle 2 yani soğutucu aktif hale gelir ve sıcaklık 30 derecede sabitlenir.

Projede kullanılan malzemeler

1.Arduino Uno

2.DHT11 ısı ve nem sensörü

3.ESP8266 Wifi modülü

4.Nokia LCD 5110 ekran

5.5V’luk ikili röle

6.3.3 Voltluk Voltaj regülatörü

Kullandıgımız bağlantılar:

-5110 LCD Ekran için bağlantılar-

Arduino      5110 LCD

8.pin                 CLK

9.pin                 DIN

10.pin               DC

11.pin               RST

12.pin               CE

3.3V                 VCC,BL

GND                GND

-DHT11 için bağlantılar-

Arduino       DHT11

5V                   VCC

GND               GND

4.pin               DATA

-ESP8266 için bağlantılar-

Arduino         ESP8266

2.pin             TX

3.pin             RX

-Esp’nin VCC ve CH_PD pinleri 3.3 volt regülatörün pozitif yoluna. GND bacağı ise negatif yoluna bağlandı.

-2 Kanal 5 Volt röle-

Arduino      Röle

5V               VCC

GND            GND

5.pin            röle1

6.pin            röle2

İlk olarak kullanacağımız sensörlerin kütüphanelerini belirledik. Kullandığımız wifi modülü olan Esp8266’nın yazılım güncellemesi yapıldı.Kullandığımız kütüphaneler:

-Pcd8544 Lcd kütüphanesi

-Dht11 kütüphanesi

-Esp8266 kütüphanesi

-Thingspeak kütüphanesi

 

-Kullandığımız kodlar-

 

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial espSerial =  SoftwareSerial(2,3);

#include <SPI.h>

#include <PCD8544.h>

static PCD8544 lcd = PCD8544(8, 9, 10, 11, 12);

int isitici=5;

int sogutucu=6;

#include <DHT.h>

#define DHTPIN 4

#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

String apiKey = “6PA5O1G1A5MOYZZG”;

String ssid=”a”;

String password =”aaaaaaaa”;

boolean DEBUG=true;

//======================================================================== showResponce

void showResponse(int waitTime){

long t=millis();

char c;

while (t+waitTime>millis()){

if (espSerial.available()){

c=espSerial.read();

if (DEBUG) Serial.print(c);

}

}

}

//========================================================================

boolean thingSpeakWrite(float value1, float value2){

String cmd = “AT+CIPSTART=\”TCP\”,\””;

cmd += “184.106.153.149”;

cmd += “\”,80″;

espSerial.println(cmd);

if (DEBUG) Serial.println(cmd);

if(espSerial.find(“Error”)){

if (DEBUG) Serial.println(“AT+CIPSTART error”);

return false;

}

String getStr = “GET /update?api_key=”;

getStr += apiKey;

getStr +=”&field1=”;

getStr += String(value1);

getStr +=”&field2=”;

getStr += String(value2);

getStr += “\r\n\r\n”;

cmd = “AT+CIPSEND=”;

cmd += String(getStr.length());

espSerial.println(cmd);

if (DEBUG)  Serial.println(cmd);

delay(100);

if(espSerial.find(“>”)){

espSerial.print(getStr);

if (DEBUG)  Serial.print(getStr);

}

else{

espSerial.println(“AT+CIPCLOSE”);

if (DEBUG)   Serial.println(“AT+CIPCLOSE”);

return false;

}

return true;

}

//================================================================================ setup

void setup() {

DEBUG=true;

Serial.begin(9600);

lcd.begin(84, 48);

dht.begin();

lcd.setCursor(10,0);

lcd.print(“Sicaklik: “);

lcd.setCursor(10,3);

lcd.print(“Nem:”);

lcd.setContrast(50);

espSerial.begin(115200);

pinMode(isitici, OUTPUT);

pinMode(sogutucu,OUTPUT);

espSerial.println(“AT+CWMODE=1”);

showResponse(1000);

 

espSerial.println(“AT+CWJAP=\””+ssid+”\”,\””+password+”\””);

showResponse(5000);

if (DEBUG)  Serial.println(“Setup completed”);

}

// ====================================================================== loop

void loop() {

float t = dht.readTemperature();

float h = dht.readHumidity();

if (isnan(t) || isnan(h)) {

if (DEBUG) Serial.println(“Failed to read from DHT”);

}

else {

if (DEBUG)  Serial.println(“Temp=”+String(t)+” *C”);

if (DEBUG) Serial.println(“Humidity=”+String(h)+” %”);

thingSpeakWrite(t,h);

}

 

lcd.setCursor(21,1);

lcd.print(t);

lcd.print(” C”);

Serial.print(“Sicaklik: “); Serial.println(t);

lcd.setCursor(21,4);

lcd.print(h);

lcd.print(” %”);

Serial.print(“Nem: “); Serial.println(h);

if(t>=30){

digitalWrite(sogutucu, HIGH);

digitalWrite(isitici, LOW);

}

if(t<30){

digitalWrite(isitici, HIGH);

digitalWrite(sogutucu, LOW);

}

delay(20000);  }

ayrıca devremizi baskı devreye de aktardık.

 

SICAKLIK KONTROLLÜ AKILLI ROLE” üzerine 13 düşünce

 • mehmet

  drençler nereye baglanıyor onu anlayamadım yardım edermisiniz

  Yanıtla
   Fatih Ahmet Aluç

   Merhaba ,Arduino tx ile esp rx pinin arasına yerleştirdik.1k 2k ohm şeklinde yerleştirdiğimiz dirençleri gerilim bölücü olarak kullandık ve 5 volt olan dijital pin çıkışından 3.3 volt almış olduk.

   Yanıtla
 • mehmet

  giriş voltajını nereden sağlıyoruz?

  Yanıtla
   Fatih Ahmet Aluç

   Merhaba esp8266’yı beslemek için 3.3 volt vermeniz gerekiyor.Esp veri iletişimi halinde değişken akım çektiği için harici bir 3.3 volt gerilim kaynağına onu bağladık Size önerim ams1117 kullanmanız.Arduino’yu usb portundan besledik.

   Yanıtla
 • mehmet

  hocam kod hata veriyor

  Yanıtla
 • mehmet

  Error compiling for board Arduino/Genuino Uno
  hatası veriyor kod

  Yanıtla
   Fatih Ahmet Aluç

   merhaba kütüphanelerinde hata olabilir.

   Yanıtla
    mehmet

    aynen kütüphanede eksik varmış saolun

    Yanıtla
 • mehmet

  kodları buradan kopyalayıp yapıştırıyorum olmuyor
  kütüphaneleride yükledim olmuyor

  Yanıtla
 • mehmet

  size zahmet olmazsa kodları arduino dosyası olarak
  e-postadan yollayabilirmisiniz LÜTFEN
  ([email protected]) LÜTFEN

  Yanıtla
 • aaaaa

  arduino nano ile yapsam fark edermi

  Yanıtla
 • Bir Cevap Yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Araç çubuğuna atla