Menü

Simple Air Flow Detector

10 Aralık 2017 - Genel
Rate this post

Devremizin adı Simple Air Flow Detector  yani Basit Hava Akış Dedektörü. Bu devre hava akışının görsel bir göstergesidir. Bu devreyi kurarak havanın varlığını veya akışını tespit edebiliriz. Şimdi sizlere aşama aşama nasıl yapıldığını göstereceğiz.

Öncelikle devre kurulumunda hangi elemanların olduğundan bahsedeceğiz.

 1. LM358 Dual Op-Amp IC
 2. LM7805 Voltage Regulator
 3. Bread Board
 4. Resistor 100ohm, 680ohm, 330ohm, 10K
 5. 50k variable Resistor
 6. LED
 7. Capacitor 100uF
 8. Jumper wire
 9. Incandescent Bulb
 10. Power Supply 12v
 11. Push button
 12. DC fan

Öncelikli olarak devremize dirençleri ve bağlantı kablolarını bağladık. Hava akışını sağlayacak olan fan ve akışın olduğunu belli edecek ampulü de devremize ekledik.

Daha sonra devreye eklenmesi gereken sarı led’imizi de bağladık. Şimdi sırada diğer devre elemanlarının bağlanması var.

Son olarak devreye opamp potansiyometre ve diğer elemanlar eklendikten sonra devremiz çalışmaya hazır hale gelmiştir.

Devre hakkında genel bilgi: Bu hava akışı sensörü devresinin ana bileşeni,hava akışı olduğunda voltajda değişim yaratmaktan sorumlu olan ampul flamentidir. Ampul flamentinin negatif sıcaklık katsayısı vardır ve bu nedenle flament direnci sıcaklıkla ters orantılı bir şekilde değişir. Sıcaklık yüksek olduğu zaman flament direnci düşüktür ve bu tersi için de geçerlidir. Hava olmadığında flamentin direnç değeri düşüktür. Hava akışı başladığında ampulün sıcaklığı düşer ve flamentin direnci artar. Dirençteki bu değişime bağlı olarak ampul flamentinde voltaj farkı oluşur ve bu voltaj farkı kullandığımız devre elemanlarından birisi olan Op-amp LM358 tarafından algılanır. Bunun sonucunda da bir sinyal üretir. Op-amp, giriş voltajını referans voltajıyla karşılaştıran ve buna göre çıktıyı veren  bir modda yapılandırılmıştır.

Şimdi size devremizin şemasını göstereceğiz.

 

Son olarak devrenin kurulumunda emeği geçen arkadaşlarımızın,devreyle alakalı vereceği bilgiler var.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Araç çubuğuna atla